بررسی رابطه فرزندپروری و خودشکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه فرزندپروری و خودشکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه فرزندپروری و خودشکوفایی دانش آموزان

چكيده هدف از پژوهش بررسي رابطه‌ي فرزندپروري و خودشکوفایی دانش‌آموزان دبيرستان‌های شهرستان‌ لامرد در سال تحصيلي 97-1396 پرداخته است. اين تحقيق از نوع پيمايشي ـ همبستگي است. حجم نمونه موردمطالعه شامل 160 نفر، كه 80 پسر و 80 دختر و از نوع نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي مي‌باشد. جمع‌آوري اطلاعات به وسيله‌ي پرسشنامه فرزندپروري شيفر، خود شکوفایی شرز و همكاران انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که: نتايج تحليل داده ها بيانگر اين بود که بين شیوه های فرزند پروری و با خودشکوفایی دانش‌آموزان دبيرستانی تفاوت معنادار وجود دارد(005/0>P). نتيجه گيري: بر اساس این نتایج می توان گفت محبت، گرمی،

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »