بررسی حوزه ورودی غربی کلان شهر تهران با تاکید برخوانایی

بررسی حوزه ورودی غربی کلان شهر تهران با تاکید برخوانایی


در مواجهه با پدیده شهر، ورودی شهرها اولین فضاهای شهری هستند که مخاطبان آن را تجریه می نمایند. فضای ورودی شهرها مفصل اتصال دهنده فضای مصنوع داخل شهرها و فضای طبیعی خارج شهرها می باشند. فضاهای ورودی شهرها در گذشته متاثر از فرهنگ و سنن اجتماعی دارای ویژگی های ادراکی و بصری بودند . این ویژگی ها در فضای ورودی شهرها عمدتا حاصل فعالیت هایی است که در آن فضا جریان داشت. در این پژوهش هدف بررسی حوزه ورودی غربی کلان شهر تهران با تاکید بر عوامل خوانایی بوده است. این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی بوده که سعی در بیان ابعاد خوانایی ورودی غربی تهران داشته و روش پژوهش توصیفی و تحلیلی(قیاسی) به شمار می رود. با توجه به حجم نمونه غیر پایدار از 50 نفر با استفاده از پرسشنامه وضعیت ورودی غربی تهران از بعد خوانایی سنجیده شده و با استفاده از نرم افزار های آماری به بررسی سوالات و فرضیات پرداخته شده است.نتایج حاصله بیانگر این موضوع بوده که ورودی غربی تهران از نظر ابعاد خوانایی با چالش های عمده ای روبه رو بوده است که در سه سکانس بر روی نقشه این چالش های بیان شده است. 13 صفحه پی دی اف …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *