ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم) تعداد صفحه : 36 در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : -17 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..49 2-18 تعریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………49 2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت ……………………………………………………………………………51 2-20 اهمیت خلاقیت در سازمان ها……………………………………………………………………………………………..51 2-21 رویکرد های فرایند خلاق ………………………………………………………………………………………………….52 2-22 ویژگی سازمان های خلاق …………………………………………………………………………………………………53 2-23 موانع خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………..55 2-24 خلاقیت و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………..56 2-25 نوآوری و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………57 2-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………….58 2-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت…………………………………………………………………………………….59 2-28 مراحل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………60 2-29 عوامل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………62 2-30 راههای پرورش خلاقیت……………………………………………………………………………………………………63 قسمت دوم : پیشینه تحقیق 2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………….68 2-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور………………………………………………………………………………………..73

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »