ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری

ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری

ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری

ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : – مقدمه فوبی اختصاصی عبارت است از ترسی شدید، دایمی، افراطی و یا نامعقول که در صورت وجود و یا انتظار شیء یا موقعیتی معین (مانند بلندی، حیوانات، تزریق، دیدن خون، سوار هواپیما شدن) بروز می کند. در این بیماران به محض مواجهه با محرک هراس آور مذکور، تقریباً همیشه پاسخی اضطرابی برانگیخته می شود که می تواند به شکل حمله پانیک درآید. این حملات وابسته به همان موقعیت خاص است. خود بیماران می دانند که ترس شان افراطی و یا نامعقول است. اینان از موقعیت هراس آور مذکور اجتناب می کنند و در غیر اینصورت، با اضطراب یا رنج و عذاب شدید، آن را تحمل می نمایند. اجتناب، انتظار اضطراب

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »