اثرات حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی روی انتقال آموزش (مترجم تکتم شریفی)

اثرات حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی روی انتقال آموزش (مترجم تکتم شریفی)


  عبدالرحیم زومرا Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Malaysia, and Stephen Boyle UniSA College, University of South Australia, Adelaide, South Australia چکیده هدف-  نقش حمایت سازمانی ادراک شده ( POS )[1] و رضایت شغلی روی تاثیرپذیری انتقال آموزش در محل کار شروع شد تا توجه را در بین مطالعات اخیر به خود جلب کند. هرچند، درک  اینکه چگونه این فاکتورها ممکن است با هم کار کنند تا انتقال آموزش را تحت تاثیر قرار دهند هنوز محدود است. هدف این مقاله توجه به این شکاف با بررسی رابطه بین POS ، رضایت شغلی و انتقال آموزش است. طرح/روش شناسی/ رویکرد- داده‌های این مطالعه از طریق بررسی یک گروه کارمند و ناظرانشان جمع‌آوری شده است. این داده‌ها با استفاده از مدلینگ معادله ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها- این یافته‌ها مشخص می‌کند که رضایت شغلی رابطه بین POS و انتقال آموزشی را مشخص می‌کند. اصالت/ارزش- این مطالعه بیان می‌کند که  حمایت سازمانی ادراک شده می‌تواند رضایت شغلی کارمندان را بهب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .