آشنایی با ابزار ابزار Blur too و زیر مجموعه آن در فتوشاپ

آشنایی با ابزار ابزار Blur too و زیر مجموعه آن در فتوشاپ


مباحث : فتوشاپ Photoshop آشنایی با ابزار ابزار Blur tool شناخت مراحل استفاده از ابزار blur tool در فتوشاپ آشنایی با نوار آپشن ابزار blur tool در فتوشاپ آشنایی با ابزار ابزار Sharpen tool شناخت مراحل استفاده از ابزار Sharpen tool در فتوشاپ آشنایی با نوار آپشن ابزار Sharpen tool در فتوشاپ آشنایی با ابزار ابزار Smudge tool شناخت مراحل استفاده از ابزار Smudge tool در فتوشاپ آشنایی با نوار آپشن ابزار Smudge tool در فتوشاپ   22 صفحه …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »