آزمایش منع بعدي

آزمایش منع بعدي


عنوان آزمایش: منع بعدي   تعداد صفحات 12 فایل  Word سال تحصيلي 00-99 چكيده  هدف از انجام دادن اين تحقيق مطالعه منع بعدی یا بازداری پس گستر (یادگیری های بعدی در یادآوری آموخته های قبلی مزاحمت ایجاد می کند) است. اين ازمايش روي 4دختر و 4 پسر نوجوان صورت گرفته است كه با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. برای بررسي اين ازمايش از روش معروف  به گروه کنترل استفاده شد که در آن متغیر مستقل دستکاری گرديد تا اثر آن بر متغیر وابسته مشخص گردد. بنابراين در این بررسی ما اعضا را دردو گروه تحت عناوين گروه ازمايشي و گروه گواه يا كنترل به طور تصادفي تقسيم كرديم كه هر گروه متشكل از دو دختر و دوپسر بود. ابزار ازمايش ما دو فهرست A  و B  مي باشد که هر یک از دوازده صفت تشکیل شده اند و صفات اين دو فهرست مترادف يكديگر هستند و هركدام از فهرستها به پنج صورت کاملاً متفاوت (مثلا در فهرست A 1   تا 5 A   تمام صفات يكسان اند و فقط جاي انها جابه جا مي شود) تنظیم و به ترتیب شماره گذاری شدند. روش كار به اينصورت بود كه ابتد …

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »