تدریس درس 2 از فصل یک ریاضی هشتم

تدریس درس 2 از فصل یک ریاضی هشتم آموزش درس 2 از فصل یک ریاضی هشتم  فصل یک ریاضی هشتم دارای 4 درس می باشد. این مجموعه حاوی 3 فایل…

تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم مربوط به فصل اول

تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم مربوط به فصل اول تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم به صورت کاملاً مفهومی  فرمت فایل ویدئو MP4  … دریافت فایل

تمرین درس 3 فصل یک ریاضی هشتم (صفحه 13)

تمرین درس 3 فصل یک ریاضی هشتم (صفحه 13) تمرین درس 3 از فصل یک ریاضی هشتم به صورت کاملاً مفهومی  فرمت فایل : ویدئو  … دریافت فایل

تدریس درس 3 فصل یک ریاضی هشتم

تدریس درس 3 فصل یک ریاضی هشتم تدریس درس 3 ریاضی هشتم در دو فایل ویدئویی به صورت کاملا مفهومی و قابل درک  فرمت فایل ها : ویدئو  … دریافت…

تدریس درس 4 فصل یک ریاضی هشتم

تدریس درس 4 فصل یک ریاضی هشتم تدریس درس 4 از فصل یک ریاضی هشتم کاملاً مفهومی  فرمت فایل : ویدئو  … دریافت فایل