9-نت پیانو و آموزش تصویری یه روز (انگشت گذاری شده)

ator

9-نت پیانو و آموزش تصویری یه روز (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری یه روز (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

8-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(1)(انگشت گذاری شده)

ator

8-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(1)(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ)(1)(انگشت گذاری شده) 1- آخرین  2- قربون مست نگاهت  3- تولد  4- سلطان قلب ها  5-عشق تو تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای […]

7-نت پیانو و آموزش تصویری عشق تو (انگشت گذاری شده)

ator

7-نت پیانو و آموزش تصویری عشق تو (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری عشق تو (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد(انگشت گذاری شده)

ator

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب ها (انگشت گذاری شده)

ator

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب ها (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب ها (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

4-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت (انگشت گذاری شده)

ator

4-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

3-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه آخرین (انگشت گذاری شده)

ator

3-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه آخرین (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه آخرین (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 40 به بالای بیر شامل نت قطعه و ویدیو آموزشی   … دریافت فایل

پاورپوینت گشتالت در معماری

ator

پاورپوینت گشتالت در معماری گشتالت نظریه‌ای در حوزه روانشناسی است که از تمرکز مغز انسان بر ساده‌سازی داده‌ها از طریق گروه‌بندی آنها حکایت دارد. گروه‌بندی‌هایی که تحت عنوان اصول گشتالت می‌توانند در معماری به کار گرفته شوند. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری  آرک پروژه، به ارائه پاورپوینت گشتالت در معماری در […]

Subscribe US Now