بایگانی‌ ماهانه: مارس 2020

11-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه بنویس (انگشت گذاری شده) 0

11-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه بنویس (انگشت گذاری شده)

11-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه بنویس (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه بنویس (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای تمرین 30 به بالای بیر...

9-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه اگه یه روز بری سفر (انگشت گذاری شده) 0

9-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه اگه یه روز بری سفر (انگشت گذاری شده)

9-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه اگه یه روز بری سفر (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه اگه یه روز بری سفر (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح...

8-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(1)(انگشت گذاری شده) 0

8-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(1)(انگشت گذاری شده)

8-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(1)(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ)(1)(انگشت گذاری شده) 1- این آخرین باره 2- قربون مست نگاهت (مازیار فلاحی) 3- تولد...

7-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه عشق تو از امیر عباس گلاب(انگشت گذاری شده) 0

7-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه عشق تو از امیر عباس گلاب(انگشت گذاری شده)

7-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه عشق تو از امیر عباس گلاب(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه عشق تو از امیر عباس گلاب(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح...

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد از انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) 0

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد از انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده)

6-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد از انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تولد از انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده مناسب برای...

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب هااز انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) 0

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب هااز انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده)

5-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب هااز انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سلطان قلب هااز انوشیروان روحانی(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : ساده...

4-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت از مازیار فلاحی(انگشت گذاری شده) 0

4-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت از مازیار فلاحی(انگشت گذاری شده)

4-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت از مازیار فلاحی(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه قربون مست نگاهت از مازیار فلاحی(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح...

3-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه این آخرین باره (انگشت گذاری شده) 0

3-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه این آخرین باره (انگشت گذاری شده)

3-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه این آخرین باره (انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه این آخرین باره (انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح : متوسط مناسب برای تمرین 50...

نگاهی به طرحواره درمانی 0

نگاهی به طرحواره درمانی

نگاهی به طرحواره درمانی طرحواره درمانی توسط جفری پونگ (2003) با رجوع مستقیم به نظریه دلبستگی مطرح شده این نظریه شامل نظریه شناختی رفتاری – نظریه گشتالت و روان پوشی است که سهم برابری...